dimarts, 20 de juliol del 2010

La torre de guaita del Cap d'Or.

Torre del Cap d'Or. (s.XVI)

La torre de guaita del Cap d’Or es troba a Moraira. Podem accedir a ella seguint el carrer Port de l’Alcudia fins l'última casa de la urbanització on prompte vorem l’inici del sender local SL-CV 51.
Aquesta torre fou edificada pel mandat del Duc de Maqueda, virrei de València, l'any 1553 per tal de protegir el litoral de possibles incursions pirates.

Des de la torre, els soldats encarregats de la guaita estaven en contacte amb els de les torres de la Granadella i Ifach, de manera que podien passar ràpidament a les terres del interior l’avís d’un atac marítim.
Edificada sobre el punt més alt del Cap d'Or i quasi en el límit dels penya-segats, és de planta circular, amb un perímetre de 26 metres, i els murs en talús construïts amb maçoneria ordinària i esquerdejats amb morter. El mur està coronat per mènsules que, en la part de llevant, sustenten un matacà.

Detall del matacà i les mènsules.

La torre, d'11 metres d'altura és tota ella massissa fins més de la mitat, de manera que no puga accedir-se al seu interior des del nivell del sòl per no disposar de cap porta. Només hi havia una possibilitat d'entrar i era per mitjà d'una escala de corda que es despenjava des de l'interior. Esta part només consta d'una sala amb volta, sobre la qual estava la terrassa on es col·locaven els sentinelles per a vigilar l'horitzó. Per a pujar a esta terrassa des de la sala interior havia d'utilitzar-se una escala de fusta.
Al llarg de la història són molts els moments en què esta torre és protagonista de diversos episodis, com el que va ocórrer l'any 1667 quan va haver de defendre un vaixell napolità, el 'San José i Santa Clara', que va ser atacat per dos naus mores, havent-se de refugiar en este port on va naufragar la nau i van ser atesos tots els els seus tripulants per les autoritats de Teulada.
A 126 metres de la torre en direcció sud-est, hi ha un aljub de planta rectangular i volta interior que servia per a abastir d'aigua als soldats que s'encarregaven de la vigilància del litoral.

Aljub.
A més del servici de sentinella, esta talaia podia també fer ús de dos canons que defenien el port de Moraira, els quals van ser rescatats l'any 1980, al fer uns treballs de desenrunament en la platja del Port.
Font: Panell informatiu editat per l'ajuntament de Teulada.