dilluns, 10 d’agost de 2009

La Torre de la Cremadella.

La Torre del Blanc de Morell o de la Cremadella.

La Torre de la Cremadella, també coneguda com la del Blanc de Morell és d’origen àrab (segles XI i XII) encara que la seva data de realització és incerta. Es troba en un medi rural, molt a prop del pas del desviament la N-332 al seu pas pel límit oest de Segaria. La seva posició permetia la protecció de la població dispersa de la zona.

La torre és una construcció prismàtica de planta rectangular de 6’30 x 7’50 metres i d’una alçada de quasi 10 metres. Està dividida en tres plantes. La planta baixa conforma dues sales cobertes amb volta de canó de rajola massissa comunicades entre si i l’accés és per el costat sud; la primitiva funció era la d’aljub. La primera planta està totalment modifica per l’ús actual de vivenda, essent també de recent construcció el seu accés, tot i que pareix que coincideix amb l’original. La segona planta és posterior, ja que hi ha una diferència de fàbriques. Té quatre finestres que corresponen amb cadascuna de les façanes. La coberta actual és de teula àrab a dos aigües encara que l’original era plana degut a que en l’interior de la segona planta es conserven mènsules que en el seu moment es varen fer servir per sostenir la coberta. La fábrica constructiva és de tapial. Els forats de la superfície quadrada en el primer pis i verticals son originaris de l’època de construcció.

La Torre al 2006 mentre es feia el desviament de la N-332.

Encara que quan passem per la autopista o per la general veiem molt a prop aquesta torre, vàrem estar a punt de perdre-la per sempre ja que el desviament de la N-332 tenia previst originalment passar per on es localitza.