dilluns, 15 de juny del 2009

La Nevera de Baix d'Alcalà

Entrada a la nevera.

La Nevera de Baix de la Vall d'Alcalà es localitza a una altitud de 635 m sobre el nivell de la mar. Es tracta d'una planta circular de 9'5m de diàmetre excavada en la roca natural del terreny amb una bòveda hemiesférica, molt ben conservada, feta en manposteria i travada amb morter de calç.

Part superior amb cúpula hemiesférica.

La nevera té tres entrades a distintes altures. En un dels laterals s'obri un túnel que permet accedir a l'entrada inferior. L'altura del nivell de la porta es de 10 metres.

Entrada de baix, a 10 m. per baix la porta.

Els murs tenen un grossor de quasi un metre. La capacitat de neu que podia enmagatzemar era de 700 m3. Era un quantitat considerable si la comparem amb altres neveres de la resta de la Marina, encara que algunes més importants com la Cava Arquejada d'Agres o la Cava de Don Miguel en la Serra Mariola arribaven als 1900 i 1700 m3. respectivament.
La seva datació es de principis del s. XVIII, moment en que el comerç de la neu tenia el seu màxim esplendor.

Entrada per dalt.

El procediment que es seguia per a la fabricació del gel era el següent:

1. A la tardor es netejàven els voltants de la nevera i amb cabçassos arreplegaven la neu de les primeres nevades que abocaven al interior per una de les finestres.
2. Des de dins, els operaris la escampaven alhora que la xafaven amb els peus i amb masses per endurir-la.
3. Després d'una certa quantitat de neu, ficaven una capa de palla per separar la producció en capes i repetien de nou el proces d'omplit.
4. Una volta plena, es tancaven les portes de la nevera per conservar la gelor fins el moment de la extracció.
5. L'extracció es feia tallant la neu en blocs i els tranportaven per la nit a lloms de les cavalleries fins al port de Denia.

Dibuix del proces d'enmagatzenatge.

El comerç del gel va entrar en desús a la segona dècada del s. XX amb la invenció dels frigorífcs, tot i que durant el periode de la guerra civil i postguerra algunes van rependre tímidament la seva producció.